Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013

Với 384/418 đại biểu biểu quyết tán thành, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp ngày 10/6.
Quốc hội thông qua quyết toán  ngân sách nhà nước năm 2013

Với 384/418 đại biểu biểu quyết tán thành, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013 đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp ngày 10/6. 

 

Theo Nghị quyết được thông qua, Quốc hội phê duyệt tổng số thu cân đối NSNN là 1.084.064 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2012, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.277.710 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2013 sang năm 2014.

 

Mức bội chi NSNN năm 2013 được phê duyệt là 236.769 tỷ đồng, bằng 6,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm số kết dư ngân sách địa phương. Trong đó, nguồn bù đắp bội chi NSNN sẽ vay trong nước là 180.347 tỷ đồng và vay ngoài nước là 56.422 tỷ đồng.

 

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 2716/BC-UBTCNS13 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 về quyết toán NSNN năm 2013. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý, điều hành NSNN và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.

Nguyệt Minh

 

ngocthanh