Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, với 87,85% số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi).
Quốc hội thông qua  Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, với 87,85% số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi). 

 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) gồm 9 chương, 73 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước (KTNN); nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng KTNN; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động KTNN. 

 

Luật KTNN (sửa đổi) có nhiều điểm đổi mới so với Luật cũ. Theo Luật mới, nhiệm kỳ của Tổng KTNN từ 7 năm đã được rút xuống 5 năm theo nhiệm kỳ của Quốc hội và có thể được bầu lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ.

IMG

Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) gồm 9 chương, 73 điều, được Quốc hội biểu quyết thông qua với 87,85% số đại biểu có mặt tán thành

 Ảnh: Nhã Chi

Bên cạnh đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vẫn kiểm toán toàn diện như luật hiện hành; nhưng Luật mới bổ sung quy định, đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, giao cho Tổng KTNN trong trường hợp cần thiết thì quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp kiểm toán phù hợp.

 

Một nội dung quan trọng khác trong Luật KTNN (sửa đổi) được thông qua là báo cáo của KTNN có giá trị bắt buộc. Trong báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật KTNN (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc tính bắt buộc của báo cáo kiểm toán và cho rằng chỉ có giá trị bắt buộc thực hiện sau khi được UBTVQH phê chuẩn hoặc cơ quan hành pháp, bộ chuyên ngành, quản lý nhà nước, Bộ Công an, tòa án xác định đó là sai phạm; có ý kiến đề nghị cần có ý kiến của cơ quan cấp trên thì đối tượng được kiểm toán mới thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN. Tuy nhiên, theo quan điểm của UBTVQH, việc quy định có tính bắt buộc của báo cáo kiểm toán nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của KTNN trong việc đưa ra các kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán, khắc phục tình trạng thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN chưa nghiêm do tồn tại của luật hiện hành. Đồng thời, theo quy định của Hiến pháp, KTNN là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Do vậy, báo cáo kiểm toán của KTNN cũng mang tính độc lập, không một cơ quan nào có thể can thiệp và KTNN phải chịu trách nhiệm trước kết luận, kiến nghị của mình.

 

Về nội dung trách nhiệm liên đới của KTNN khi cơ quan thanh tra, điều tra phát hiện sai phạm tại các đơn vị được kiểm toán mà trước đó KTNN đã thực hiện kiểm toán nhưng không phát hiện được sai phạm, UBTVQH cho biết, nếu Luật quy định cứng trách nhiệm liên đới đối với các sai phạm do không phát hiện ra tại các đơn vị thì chưa thật hợp lý. Lý do là vì giữa các cơ quan thanh tra, điều tra và KTNN có sự khác biệt về mục đích hoạt động, phương pháp, trình độ nghiệp vụ và phạm vi hoạt động. Trong thực tế, KTNN cũng như cơ quan thanh tra, điều tra vì lý do khách quan có thể không phát hiện ra được hết các sai phạm.

 

Không quy định cứng, song Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, Luật KTNN (sửa đổi) quy định, trường hợp phát hiện sai phạm mà trong đó có căn cứ, chứng cứ chứng minh KTNN hoặc các thành viên đoàn kiểm toán vi phạm hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 8 hoặc thuộc trách nhiệm của các thành viên trong đoàn kiểm toán, của Tổng KTNN thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Việt Thắng

ngocthanh