Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước 2016

Với 392/435 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, sáng ngày 11/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trong đó bao gồm việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước 2016

Với 392/435 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, sáng ngày 11/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trong đó bao gồm việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ; việc phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế; phương án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Sau khi Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước sẽ là 1.014.500 tỷ đồng; nếu tính cả 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016 thì tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.019.200 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.273.200 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước.

 H.B

ngocthanh