Quốc hội dự kiến thông qua và cho ý kiến 26 dự án luật

Hôm nay (20/5), Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc và dự kiến kéo dài đến hết ngày 26/6/2015. Đây là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII,
Quốc hội dự kiến thông qua và cho ý kiến 26 dự án luật

Hôm nay (20/5), Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc và dự kiến kéo dài đến hết ngày 26/6/2015. Đây là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, dự kiến sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật và một nghị quyết, cho ý kiến đối với 15 dự án luật.

 

Theo thông tin tại cuộc họp báo về các nội dung chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Quốc hội tổ chức sáng ngày 19/5, 11 dự án luật được Quốc hội xem xét thông qua gồm: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản pháp luật, Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Thú y, Luật An toàn, vệ sinh lao động. Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

IMG

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII sẽ dành nhiều thời gian để bàn bạc, cho ý kiến và thông qua nhiều dự luật hệ trọng do có nhiều điểm mới liên quan đến bảo vệ quyền con người, quyền công dân

 Ảnh: Nhã Chi

15 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến bao gồm: Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Thống kê (sửa đổi), Luật An toàn thông tin, Luật Phí, lệ phí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Trưng cầu dân ý và Luật Khí tượng thủy văn.

 

Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, trong số 15 dự luật trên, có nhiều dự luật khá hệ trọng và Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian để bàn bạc, cho ý kiến và thông qua như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Trưng cầu dân ý do có nhiều điểm mới liên quan đến bảo vệ quyền con người, quyền công dân được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ bàn thêm về tính hiệu quả, cần thiết của dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo giải trình bổ sung về Báo cáo đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Một số nội dung của Dự án tiếp tục được Quốc hội xem xét, thảo luận là: Sự cần thiết của Dự án và các phương án đầu tư; tổng mức đầu tư; phương án huy động vốn, phân kỳ đầu tư; diện tích sử dụng đất cho Dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; về chồng lấn vùng trời bay;... sao cho khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của ngành hàng không và khả năng huy động vốn.

Đồng thời, Quốc hội sẽ thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2015; Báo cáo về “tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”; Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 8; Báo cáo về điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

 

Các Nghị quyết được Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận thông qua bao gồm: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016; Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2013; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

 

Đặc biệt, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tại Kỳ họp này Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nguyệt Minh

ngocthanh