Quốc hội đã cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 26/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành Chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Quốc hội đã cơ bản hoàn thiện hệ thống  pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước

Ngày 26/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành Chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

 

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, các đạo luật theo Chương trình nghị sự của Kỳ họp sớm ban hành sẽ góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở…

IMG

Tại Kỳ họp thứ 9 vừa bế mạc, Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 dự án luật và xem xét, thông qua 9 Nghị quyết

Ảnh: Lê Tiên

Tại buổi Họp báo Công bố kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 dự án luật; xem xét, thông qua 9 Nghị quyết. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho ý kiến về 15 dự án luật. “Như vậy, với 11 dự án luật được thông qua, Quốc hội đã cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Các dự án luật đã phản ánh đầy đủ tinh thần của Hiến pháp mới”, ông Nguyễn Sỹ Dũng nhấn mạnh.

 

Tổng kết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký Kỳ họp bổ sung: “Rút kinh nghiệm từ các Kỳ họp trước, công tác chất vấn tại Quốc hội được tiếp tục đổi mới, câu hỏi chất vấn bám sát thực tiễn cuộc sống từ những việc “quả trứng - con gà” cũng được nghị sự, việc trả lời chất vấn hết sức ngắn gọn, đúng, trúng, không né tránh, đã hứa là sẽ làm”. 

 

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng như: thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó nhấn mạnh vấn đề chỉ đạo, điều hành nền kinh tế của Chính phủ có những chuyển biến tích cực và đạt được các kết quả đáng ghi nhận. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuển quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; đồng thời giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013, chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

 

Cũng tại Kỳ họp này, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được xác định là Dự án quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, Quốc hội thẳng thắn đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội trước khi quyết định đầu tư và hàng năm báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án.

Trần Tuyết

ngocthanh