Quảng Trị cần tạo đột phá về kết nối hạ tầng

Trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế - xã hội và kiểm tra công tác chống hạn của địa phương vừa diễn ra, Phó Thủ tướng chỉ đạo Tỉnh cần khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển, hành lang kinh tế Đông - Tây
Quảng Trị cần tạo đột phá về kết nối hạ tầng

Trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế - xã hội và kiểm tra công tác chống hạn của địa phương vừa diễn ra, Phó Thủ tướng chỉ đạo Tỉnh cần khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển, hành lang kinh tế Đông - Tây; tăng cường hợp tác, phát triển vùng và mở rộng quan hệ phát triển kinh tế với các nước trong khu vực; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư; tạo đột phá về kết nối hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

 

Đối với việc đề xuất triển khai nhà máy nhiệt điện của tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương báo cáo bổ sung các yêu cầu của Hội đồng thẩm định, từ đó làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương khẩn trương xem xét, phê duyệt các Báo cáo theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy trình và thời gian theo quy định. Về việc xây dựng cảng chuyên dụng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Tỉnh hoàn thiện hồ sơ, bổ sung quy hoạch cảng chuyên dụng nhà máy nhiệt điện vào quy hoạch cảng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Liên quan đến việc nâng cấp Quốc lộ 15D và đầu tư tuyến nối Quốc lộ 15D đến Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ GTVT xem xét, tổng hợp dự án nâng cấp Quốc lộ 15D vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đối với việc đầu tư tuyến nối thì sau khi Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giao Bộ GTVT xem xét việc bổ sung tuyến đường trên vào quy hoạch hệ thống đường quốc lộ theo quy định.

 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với  tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ về đề án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay” theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án. Phó Thủ tướng lưu ý, việc ứng vốn sẽ được xem xét sau khi Đề án được phê duyệt.

 

Đối với việc đầu tư hạ tầng dịch vụ nghề cá đảo Cồn Cỏ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Trị khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cồn Cỏ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

H.B

ngocthanh