Quảng Ninh sẽ đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 5 năm qua ngành du lịch Quảng Ninh đã có bước phát triển đột phá, chuyển mình mạnh mẽ. Hoạt động du lịch ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước khẳng định thương hiệu,
Quảng Ninh sẽ đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 5 năm qua ngành du lịch Quảng Ninh đã có bước phát triển đột phá, chuyển mình mạnh mẽ. Hoạt động du lịch ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước khẳng định thương hiệu, vị thế của Quảng Ninh, một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. 

 

Quảng Ninh đã đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch theo hướng hiện đại. TP. Hạ Long bắt đầu thu hút những tập đoàn khách sạn lớn, mang đẳng cấp, thương hiệu quốc tế quan tâm đầu tư. Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng từ ngân sách, ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; đồng thời tăng cường huy động, đa dạng hoá các hình thức đầu tư theo hướng thu hút đầu tư tư nhân, triển khai mô hình hợp tác công tư từ các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu, quy mô lớn phục vụ du lịch.

 

Cùng với đó, Quảng Ninh đã phát triển các tuyến và không gian du lịch cả trên bờ và trên vịnh Hạ Long và ở cả một số khu vực khác trong Tỉnh nên đã tạo công ăn việc làm để người dân được hưởng lợi từ du lịch.

Nguyễn Quang

ngocthanh