Quảng Ninh phê duyệt kết quả sơ tuyển dự án khu đô thị tại Móng Cái

(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái (gọi tắt là Dự án) đã có kết quả sơ tuyển với 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Công ty CP Đầu tư Phú Hưng - Việt Nam (gọi tắt là Phú Hưng VN).

Hồ sơ mời sơ tuyển Dự án được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) TP. Móng Cái phát hành từ ngày 21/2/2018 đến 23/3/2018. Theo thông tin tại thông báo mời sơ tuyển, tổng chi phí thực hiện Dự án là 1.346 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 721.611 m2.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị tại phường Hải Hòa được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt danh mục ngày 3/1/2018 tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 3/1/2018. Tại Quyết định này, UBND tỉnh Quảng Ninh còn phê duyệt danh mục nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất khác cần lựa chọn nhà đầu tư là Dự án Đầu tư xây dựng Trường mầm non Hải Yên tại TP. Móng Cái và 4 dự án tại huyện Hoàng Bồ là Dự án Đầu tư xây dựng Khu văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí, Đầu tư xây dựng Trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm, Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm, Xây dựng Trung tâm tổ chức sự kiện.

Nguyệt Minh