Quảng Ninh: Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm

Nội dung quan trọng này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Quảng Ninh về công tác xây dựng cơ bản diễn ra sáng ngày 19/3. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh,
Quảng Ninh:  Phấn đấu  hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm

Nội dung quan trọng này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Quảng Ninh về công tác xây dựng cơ bản diễn ra sáng ngày 19/3. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã khẳng định quyết tâm của Tỉnh trong việc hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng những dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là những công trình trọng điểm, động lực đang tích cực triển khai.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung phân bổ tất cả các nguồn vốn (trừ vốn Trung ương) xong trước ngày 31/3/2015. Trên cơ sở nguồn vốn, các sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra nhu cầu từng công trình để xem xét khả năng đáp ứng của nguồn vốn để phân bổ cụ thể, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí. 

 

Nhấn mạnh năm 2015 là năm đầu tiên thực hiện Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng (sửa đổi), ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) rà soát lại các thủ tục liên quan để sớm tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành các quy chế, hướng dẫn thực hiện, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình triển khai dự án của các nhà đầu tư. Sở KH&ĐT chuyển giao lại một số dự án cho các sở chuyên ngành làm chủ đầu tư theo đúng quy định mới; các chủ đầu tư này có trách nhiệm cử cán bộ quản lý dự án theo luật định.

 

Về tiến độ của các công trình trọng điểm đã ghi trong kế hoạch nguồn vốn năm 2015, ông Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung nhân lực, thiết bị thi công đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đã cam kết; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết toán dự án hoàn thành, đơn vị nào chậm quyết toán sẽ không được khởi công công trình mới.

V. Thắng

ngocthanh