Quảng Ninh: Nhìn lại quy hoạch từ thiệt hại do mưa lũ

Trận mưa lũ lịch sử xảy ra cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua (từ ngày 25/7 - 3/8/2015) đã để lại cho tỉnh Quảng Ninh nhiều thiệt hại nặng nề về người và của cũng như thiệt hại về kinh tế cho địa phương này, đồng thời đã bộc lộ rõ những bất cập, yếu kém trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị.
Quảng Ninh: Nhìn lại quy hoạch  từ thiệt hại do mưa lũ

Trận mưa lũ lịch sử xảy ra cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua (từ ngày 25/7 - 3/8/2015) đã để lại cho tỉnh Quảng Ninh nhiều thiệt hại nặng nề về người và của cũng như thiệt hại về kinh tế cho địa phương này, đồng thời đã bộc lộ rõ những bất cập, yếu kém trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Một trong nhiều nguyên nhân được chỉ ra là, một số chủ đầu tư chưa thực hiện đấu thầu rộng rãi các dịch vụ công để tăng hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và chất lượng dịch vụ.

 

Nhiều yếu kém trong lập và thực hiện quy hoạch

Tại cuộc họp mới đây của UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiều ý kiến đã chỉ ra, công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết còn bất cập, nhất là việc kết nối hạ tầng, thoát nước, cấp nước, cấp điện. Số lượng quy hoạch chi tiết được duyệt còn thấp, gây khó khăn cho công tác quản lý hoạt động xây dựng. Phát triển đô thị cơ bản chỉ bám theo Quốc lộ 18 và các tỉnh lộ mà chưa mạnh dạn nghiên cứu và phát triển đô thị lên phía Bắc, thiếu hạ tầng đấu nối phát triển đô thị như giao thông, điện, nước và vướng vào khu vực khai thác than…

IMG

Các địa phương của tỉnh Quảng Ninh được yêu cầu khẩn trương điều chỉnh ngay quy hoạch thoát nước, đặc biệt là các vị trí bị úng ngập thời gian qua để triển khai lập quy hoạch, lập dự án để thực hiện

 Ảnh: Nhã Chi

Nhiều ý kiến cho rằng, công tác quản lý quy hoạch còn yếu dẫn đến phá vỡ quy hoạch ban đầu, việc điều chỉnh quy hoạch chưa tuân thủ đúng các nguyên tắc, đôi khi còn tùy tiện điều chỉnh nhiều lần (đặc biệt là các dự án đổi đất lấy hạ tầng, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất công cộng sang đất ở làm phá vỡ quy hoạch ban đầu đã phê duyệt). 

 

Hiện nay, Quảng Ninh đang thiếu cơ bản các quy hoạch, các quy định về ánh sáng đô thị vào ban đêm, cây xanh đô thị tại các khu vực đô thị, nhất là các đô thị trung tâm như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái… Ngoài ra, việc công khai quy hoạch và giám sát của cộng đồng dân cư trong thực hiện quy hoạch còn mang tính hình thức, không hiệu quả. 

 

Theo ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị còn mang tính hình thức, nhiều hạn chế trong quản lý xây dựng theo quy hoạch còn tồn tại. Mặt khác, mô hình tổ chức quản lý đô thị vẫn theo tư duy cũ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển và quản lý đô thị theo tư duy hiện đại, thiếu sự quản lý có tính tập trung, trọng tâm, trọng điểm và các điểm nhấn đô thị. Bên cạnh đó, những hạn chế về đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng yếu kém trong công tác lập và quản lý quy hoạch.

 

Cần đấu thầu rộng rãi dịch vụ công 

Đối với những việc cần khắc phục ngay, ông Nguyễn Đức Long chỉ đạo, việc đầu tiên là phải hoàn chỉnh các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch vùng huyện còn chưa xong để phê duyệt đưa vào trưng bày tại Cung quy hoạch hội chợ và triển lãm Tỉnh để phục vụ công tác quản lý, đồng thời tăng cường sự giám sát của nhân dân.

 

Tại các khu vực chưa có quy hoạch, các địa phương cần triển khai nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch hệ thống thu gom xử lý nước, rác thải để dần đưa vào xử lý triệt để, không để tiếp diễn tình trạng nước thải sinh hoạt chảy thẳng ra Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long; lập, phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tổng thể đô thị do địa phương đang quản lý, trong đó yêu cầu bắt buộc phải có một số tiêu chí về thiết kế chiếu sáng đô thị về đêm…

 

Bên cạnh việc lập bổ sung các quy hoạch còn thiếu, ông Nguyễn Đức Long cũng yêu cầu, các cơ quan chức năng tăng cường quản lý quy hoạch để phát triển đô thị theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. “Mặc dù các quy hoạch lớn đều do các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới thực hiện, nhưng vấn đề cốt lõi là phải lập được các quy hoạch chi tiết tuân thủ nghiêm nguyên tắc của quy hoạch chung”, ông Nguyễn Đức Long nhấn mạnh và yêu cầu: “Các địa phương khẩn trương điều chỉnh ngay quy hoạch thoát nước, đặc biệt là các vị trí bị úng ngập thời gian qua để triển khai lập quy hoạch, lập dự án để thực hiện”.

 

Ông Nguyễn Đức Long đề nghị, chính quyền các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả ưu tiên nguồn kinh phí để tập trung xử lý triệt để tình trạng ngập úng. Đối với các địa phương còn lại, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải rà soát lại quy hoạch thoát nước chung để chủ động phương án tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ, không để tái diễn tình trạng ngập úng khi có mưa lớn.

 

Đặc biệt, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cần phải nghiên cứu chuyển đổi công tác vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây xanh sang mô hình có ban quản lý các dịch vụ công chuyên trách quản lý theo hướng thực hiện xã hội hóa, tiến hành đấu giá, đấu thầu dịch vụ để tiết kiệm ngân sách, thu hút nguồn lực ngoài ngân sách cho công tác này. 

 B.T

ngocthanh