Quảng Ninh: Điều chuyển vốn công trình chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - Tại cuộc họp thường kỳ tháng 4/2017 của tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long chỉ đạo, đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư cho các công trình khởi công năm 2017 đã có kế hoạch và bố trí nguồn vốn, đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. 

Sau 30/4/2017, nếu công trình nào chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ điều chuyển vốn ngay.

Đối với chi thường xuyên có tính chất đầu tư thì Tỉnh sẽ phân bổ trước ngày 30/6/2017, nếu sau thời hạn này, đơn vị nào chưa triển khai, Tỉnh sẽ điều chuyển vốn cho nhiệm vụ chi khác. Các công trình chậm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thì đến tháng 6/2017 phải hoàn thành dứt điểm công tác quyết toán, quá thời hạn trên UBND Tỉnh không phân bổ vốn cho các chủ đầu tư chậm quyết toán.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo tập trung, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức GPMB để nhà đầu tư sớm khởi công một số dự án; giải quyết dứt điểm các tồn tại trong GPMB, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công.     

Nguyệt Minh