Quảng Ngãi: Xúc tiến các gói thầu truyền thông Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích vừa yêu cầu, trong 3 tháng cuối năm 2015, Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan
Quảng Ngãi: Xúc tiến các gói thầu  truyền thông Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích vừa yêu cầu, trong 3 tháng cuối năm 2015, Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc công bố điều khoản tham chiếu mẫu cho các gói thầu dịch vụ tư vấn về truyền thông trong Hợp phần số 3, tiểu hợp phần 3.3 - Nâng cao năng lực. 

Ông Lê Quang Thích cũng yêu cầu UBND các huyện và đại diện Ban quản lý Dự án các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà tập trung chỉ đạo các ban phát triển xã thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung tại Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt của Hợp phần 1 - Xây dựng cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản; tập trung thi công nhanh các công trình thuộc hợp phần kết cấu hạ tầng, tránh tình trạng mưa lũ gây hư hỏng, trường hợp có sự cố xảy ra, cần có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. 

Việc triển khai kế hoạch năm 2016 của Dự án được ông Lê Quang Thích giao cho Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới (WB), sau khi có thư không phản đối của WB thì khẩn trương trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Theo Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi, Hợp phần 2 - Phát triển sinh kế bền vững của Dự án đã hoàn thành được 29 tiểu dự án, còn 93 tiểu dự án đã được phê duyệt và đang triển khai. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn IDA đạt 21,9%, vốn đối ứng đạt 53,1%, so với tiến độ còn chậm… Vì vậy, cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2015, cũng như khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch năm 2016 đảm bảo đúng thời gian quy định. 

 Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đang được triển khai tại 130 xã thuộc 26 huyện nghèo của 6 tỉnh, gồm Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng vốn 165 triệu USD từ nguồn vay của WB và vốn đối ứng của Chính phủ. Tại Quảng Ngãi, Dự án được thực hiện tại 3 huyện nghèo là Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ, dự kiến tổng kinh phí trên 16 triệu USD. Thời gian triển khai thực hiện Dự án là 6 năm (2014 - 2019).

BK

ngocthanh