Quảng Ngãi thu hồi mỏ khoáng sản không khai thác

(BĐT) - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này phối hợp với các sở, ngành chức năng và các địa phương có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp những mỏ khoáng sản đã cấp phép nhưng không khai thác hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, lập thủ tục đề nghị UBND Tỉnh thu hồi giấy phép.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Lãnh đạo UBND tỉnh này cũng chỉ đạo tạm dừng việc tham mưu cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp phát sinh mới; hoàn thiện các thể chế quy định, quy trình tổ chức đấu giá khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ không xem xét việc gia hạn Giấy phép khai thác đối với các mỏ khoáng sản hết thời gian khai thác nếu không có lý do chính đáng và không còn nhu cầu (đối với những mỏ đã cấp trực tiếp cho dự án cụ thể).

Liên quan đến Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020.

Thu Giang