Quảng Nam lập Tổ công tác xúc tiến đầu tư PPP

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc xúc tiến các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Quảng Nam lập Tổ công tác  xúc tiến đầu tư PPP

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc xúc tiến các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

IMG

Tổ công tác xúc tiến các dự án PPP Quảng Nam sẽ kiểm tra, đôn đốc tiến độ xúc tiến, triển khai thực hiện các dự án PPP theo đúng kế hoạch. Ảnh: Nhã Chi

Tổ công tác xúc tiến các dự án PPP Quảng Nam có nhiệm vụ giúp UBND Tỉnh chỉ đạo, triển khai, xúc tiến đầu tư; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với UBND Tỉnh về các chủ trương, định hướng, giải pháp chiến lược, kế hoạch, đề xuất Danh mục các dự án thực hiện xúc tiến, triển khai đầu tư theo hình thức PPP. 

Tổ công tác sẽ tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền đề nghị của các nhà đầu tư khi triển khai các dự án PPP; làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án này trên địa bàn Tỉnh. 

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Tổ công tác phải thường xuyên và kịp thời tổ chức giao ban, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ xúc tiến, triển khai thực hiện các dự án PPP theo đúng kế hoạch. Đồng thời, đề xuất xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan, tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh theo định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất về tình hình thực hiện các dự án PPP.

Cũng theo Sở KH&ĐT Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 - 2020. Theo đó, các dự án này sẽ được Quảng Nam thực hiện theo hình thức PPP với những hỗ trợ cụ thể, trực tiếp từ chính quyền địa phương thông qua những chính sách phù hợp. Quảng Nam hiện có 16 dự án chăn nuôi được doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 852 tỷ đồng. Trong tổng số vốn đầu tư cho các dự án này, Tỉnh đã phân bổ phần hỗ trợ từ ngân sách của Trung ương cũng như của địa phương đối với nhiều dự án triển khai tại các huyện thuộc địa bàn miền núi khó khăn.

V. Huyền

ngocthanh