Quảng Nam: Động thổ xây dựng Nhà máy Nước Phú Ninh

(BĐT) - Nhà máy Nước Phú Ninh được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO vừa được động thổ tại xã Tam Xuân 2 (Núi Thành, Quảng Nam).  Nhà máy do Công ty CP Đầu tư tài chính Việt Thành làm chủ đầu tư, có địa điểm xây dựng tại thôn Bích Sơn, xã Tam Xuân 2.

Nhà máy khai thác nguồn nước thô từ hồ thủy lợi Phú Ninh; mạng lưới tuyến ống truyền tải kéo dài qua 4 địa phương Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên và TP. Tam Kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư, các nhà thầu xây dựng Nhà máy đúng tiến độ đề ra.                

Trần Tuyết