Quảng Nam đầu tư nâng cấp cơ sở y tế theo hợp đồng BOT

(BĐT) - Sở KH&ĐT Quảng Nam vừa cho biết, Tỉnh đang kêu gọi đầu tư vào dự án nâng cấp một số cơ sở y tế cấp xã theo hình thức đầu tư PPP, loại hợp đồng BOT. Tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 28,3 tỷ đồng.
Quảng Nam đầu tư nâng cấp cơ sở y tế theo hợp đồng BOT

Dự án sẽ được thực hiện tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn và xã Tam Thắng, TP. Tam Kỳ. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018 - 2019. Mục tiêu của Dự án là nâng cao chất lượng về chuyên môn và dịch vụ của phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã. Dự án do Sở Y tế Quảng Nam chuẩn bị và đã được UBND Tỉnh phê duyệt Đề xuất Dự án.

 

Khánh Ngọc