Quảng Bình cần huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình diễn ra cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, giai đoạn 2010 - 2015, Quảng Bình đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Quảng Bình cần huy động  mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình diễn ra cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, giai đoạn 2010 - 2015, Quảng Bình đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 5% (giảm bình quân 4%/năm)... 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý một số hạn chế Tỉnh cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Quảng Bình vẫn là tỉnh nghèo, hạ tầng kinh tế - xã hội chậm phát triển, tăng trưởng kinh tế thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm được cải thiện...

 

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những năm tới, Quảng Bình cần đẩy mạnh huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế. Cụ thể là, tập trung xây dựng Khu kinh tế Hòn La thành khu kinh tế tổng hợp; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch, sớm đưa Phong Nha - Kẻ Bàng - Sơn Đoòng thành một trung tâm du lịch lớn của cả nước; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực, thực phẩm...

 TH-CD

ngocthanh