PVN khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tại Nghi Sơn

(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư Dự án Khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
PVN khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tại Nghi Sơn

Dự án sẽ được xây dựng tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, với diện tích đất thực hiện khoảng 54,9ha, tổng vốn đầu tư khoảng 595 tỷ đồng, bằng 100% vốn tự có của PVN.

Dự án có quy mô bao gồm: Xây dựng đường bãi và mạng kỹ thuật phục vụ Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án khác; xây dựng hệ thống nhà kho, xưởng cơ khí dầu khí; xây dựng khu hậu cần dầu khí, khu sản xuất, chế biến các loại hàng hóa; đầu tư xây dựng bến cảng ở tuyến đường bờ phía Tây, trong đó có việc xây dựng 320m bến cảng nối dài Bến cảng số 2 của Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu PVN đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình thi công Dự án và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hải Bình