Phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ dầu khí trong nội bộ PVN

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm,
Phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp  sản phẩm, dịch vụ dầu khí trong nội bộ PVN

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về phương án lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ dầu khí trong nội bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để hoàn thiện Danh mục sản phẩm, dịch vụ đặc thù ngành dầu khí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện phương án đàm phán trực tiếp để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu PVN và các công ty thành viên thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6103/VPCP-KTN ngày 11/8/2014.

Tuấn Dũng

ngocthanh