Phối hợp thu thập dữ liệu về dân cư và thống kê dân số để tránh trùng lặp

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Phối hợp thu thập dữ liệu về dân cư và thống kê dân số để tránh trùng lặp

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số theo hướng hình thành cơ sở pháp lý cho việc tiến hành thu thập, sử dụng, khai thác, quản lý các thông tin cá nhân. Cùng với đó, Bộ KH&ĐT xây dựng cơ sở pháp lý về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số.

 

Trước đó, tại Công văn số 622/TTg-KGVX ngày 5/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý chủ trương xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư; giao Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện Dự án. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015, Chính phủ đã quyết nghị yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư và phát triển các dịch vụ hành chính công (Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/4/2015).

 

Để thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8/2015.

 

Cũng theo Thông báo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công an, Bộ KH&ĐT chỉ đạo phối hợp trong việc thu thập, cập nhật dữ liệu trong dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số do Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê) làm chủ đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ, kết nối thông tin, không trùng lắp, lãng phí.

 Hải Bình

ngocthanh