Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban chỉ đạo về ODA

Ngày 6/6, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-BCĐODA về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 72/QĐ-BCDODA ngày 16/4/2013 về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia ODA.

Được biết, trung bình trong một vài năm trở lại, mỗi năm Việt Nam giải ngân được khoảng 5 tỷ USD vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi.

Tổng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã được giải ngân lũy kế đến tháng 5/2016 đạt khoảng 71% tổng vốn ODA ký kết. Hiện, còn khoảng 22 tỷ USD đã ký kết đang trong quá trình thực hiện; trong đó có 2,15 tỷ USD phải giải ngân trước năm 2016, còn lại là những dự án đã có kế hoạch giải ngân theo lộ trình đến năm 2020 và nhiều dự án sau năm 2020. 

Theo Uyên Linh
Đầu tư