Phê duyệt Quy hoạch Phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - TP.HCM - Mộc Bài

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch Phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - TP.HCM - Mộc Bài đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Phê duyệt Quy hoạch Phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn -  Hà Nội - TP.HCM -  Mộc Bài

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch Phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - TP.HCM - Mộc Bài đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Mục tiêu của Quy hoạch là nhằm phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - TP.HCM - Mộc Bài cùng với các hành lang, vành đai kinh tế và các cực tăng trưởng đã xác định tạo thành khung cơ bản trong tổ chức lãnh thổ quốc gia, trong đó đặc biệt quan trọng là hình thành khung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cả nước; phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của các địa phương trên toàn tuyến hành lang, đặc biệt là các đô thị lớn, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phát triển KTXH các địa phương khác trong cả nước.

 

Theo Quy hoạch được phê duyệt, các lĩnh vực sẽ được ưu tiên phát triển gồm: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung vào hệ thống giao thông, hạ tầng phát triển dịch vụ thương mại và du lịch, hạ tầng tại các khu kinh tế; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; tiếp tục cải cách hành chính, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư nước ngoài...

Thủy Dung

 

ngocthanh