Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp tại 3 địa phương

Kết quả rà soát và phương án quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) của 3 địa phương là Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Yên Bái vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phê duyệt trên cơ sở xét đề nghị
Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp tại 3 địa phương

Kết quả rà soát và phương án quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) của 3 địa phương là Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Yên Bái vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phê duyệt trên cơ sở xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 6132/TTr-BCT ngày 22/6/2015 về vấn đề này.

 

Cụ thể, kết quả rà soát cho thấy, tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 44 CCN với tổng diện tích 1.560,75 ha, trong đó, 12 CCN tổng diện tích 401,25 ha đã được thành lập, 8 CCN đi vào hoạt động thu hút 57 dự án đầu tư và 6.974 việc làm. Tỷ lệ lấp đầy CCN đã hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh đạt 63%. Quảng Ninh đã điều chỉnh rút khỏi quy hoạch 31 CCN với tổng diện tích 1032,76 ha, điều chỉnh giảm diện tích 7 CCN. 

 

Tỉnh Hà Tĩnh quy hoạch 25 CCN với tổng diện tích 719,9 ha, đã thành lập 11 CCN tổng diện tích 274,82 ha, 16 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 14 CCN đang triển khai đầu tư hạ tầng, 11 CCN đã hoạt động thu hút 170 dự án. Tỷ lệ lấp đầy các CCN trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 63%. 

 

Còn tỉnh Yên Bái quy hoạch 20 CCN với tổng diện tích 1.151 ha, 13 CCN được thành lập với tổng diện tích 366,04 ha, 8 CCN đi vào hoạt động thu hút 32 dự án. Tỷ lệ lấp đầy các CCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 39,8%. 

 

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương thông báo chi tiết danh mục quy hoạch CCN đến các tỉnh và tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định. Đồng thời, UBND 3 tỉnh trên thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016 - 2020 theo quy định của Luật Đất đai cho phù hợp; thực hiện quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN theo đúng quy định tại Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý dứt điểm các CCN chậm triển khai, kém hiệu quả; có giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến CCN, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 2/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 H.M 

ngocthanh