Phê duyệt Hiệp định vay vốn cho Nhiệt điện Thái Bình

(BĐT) - Nội dung Hiệp định vay vốn ODA Nhật Bản giữa Chính phủ Việt Nam với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và cơ chế tài chính của khoản vay cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải điện Thái Bình (khoản vay lần 4) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo JICA, để thực hiện Dự án, Nhật Bản đã hỗ trợ khoản vay lần 1 (tháng 11/2009) trị giá 20.737 triệu Yên, khoản vay lần 2 (tháng 1/2015) trị giá 36.392 triệu Yên, khoản vay lần 3 (tháng 7/2017) trị giá 9.873 triệu Yên.

Trung Hiếu