Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 45 tuyến đường thủy nội địa

BĐT- Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 45 tuyến đường thủy nội địa. Ảnh Internet
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 45 tuyến đường thủy nội địa. Ảnh Internet

Theo đó, Bộ GTVT sẽ điều chỉnh, bổ sung 45 tuyến thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó Khu vực phía Bắc gồm 17 tuyến, trong đó có tuyến: Hải Phòng - Hà Nội; Quảng Ninh - Ninh Bình; cảng Hà Nội - cửa Lạch Giang; cửa Đáy - Ninh Bình; Quảng Ninh - Ninh Bình...

Khu vực miền Trung gồm 10 tuyến sông bao gồm: sông Mã; sông Lèn; sông Lam; sông Nghèn; sông Gianh; sông Nhật Lệ; sông Hiếu - sông Thạch Hãn; sông Hương; tuyến Hội An - Cù Lao Chàm; sông Hàn - cảng Kỳ Hà.

Khu vực phía Nam gồm 18 tuyến, trong đó có tuyến: cửa Tiểu - biên giới Campuchia; cửa Định An - biên giới Campuchia; tuyến Sài Gòn - Cà Mau; tuyến Vũng Tàu - Thị Vải - Sài Gòn - Mỹ Tho - Cần Thơ...      

Bích Thảo