Phê duyệt Danh mục dự án y tế do ADB tài trợ không hoàn lại

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực Tiểu vùng sông Mê Công, giai đoạn 2” (vốn viện trợ bổ sung) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ
Phê duyệt Danh mục dự án y tế do ADB tài trợ không hoàn lại

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực Tiểu vùng sông Mê Công, giai đoạn 2” (vốn viện trợ bổ sung) do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ không hoàn lại theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3763/BKHĐT-KTĐN ngày 15/6/2015. 

 

Dự án này do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản với tổng hạn mức vốn là 2.731.800 USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 2.481.800 USD và vốn đối ứng của Chính phủ là 250.000 USD. Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2016.

 

Mục tiêu của Dự án là nhằm giảm tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới ít được quan tâm; hỗ trợ công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong nước và phối hợp với các nước trong khu vực phòng chống dịch bệnh; nâng cao sức khỏe cho người dân khu vực Tiểu vùng sông Mê Công, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 4, 5, 6.

Thanh Tú

ngocthanh