Phê duyệt danh mục dự án Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dự án Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW).
Phê duyệt danh mục dự án Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dự án Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW). 

 

Dự án có tổng mức đầu tư là 462 triệu USD, trong đó, vốn ODA là 317,36 triệu USD và vốn đối ứng là 144,64 triệu USD.

 

Dự án được thực hiện trong 3 năm (2015 - 2018) với mục tiêu mở rộng và phát triển hệ thống lưới truyền tải điện trên toàn lãnh thổ; giảm quá tải cho lưới điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện năng tại các khu vực có Dự án; truyền tải kịp thời công suất từ các nhà máy điện mới đến các trung tâm phụ tải đang tăng trưởng; duy trì độ an toàn, nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện của hệ thống truyền tải điện quốc gia.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để có thể hoàn thành đàm phán với ADB và KFW trong năm tài khóa 2015.

T.T

ngocthanh