Phê duyệt danh mục 3 dự án do nước ngoài tài trợ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục 3 dự án do nước ngoài tài trợ, bao gồm: dự án Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; dự án Tăng cường năng lượng mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật tỉnh Thái Bình;
Phê duyệt danh mục 3 dự án do nước ngoài tài trợ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục 3 dự án do nước ngoài tài trợ, bao gồm: dự án Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; dự án Tăng cường năng lượng mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật tỉnh Thái Bình; dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.

 

Cụ thể, Danh mục dự án Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng sử dụng viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức. Dự án này được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2017 với mục tiêu xây dựng nền tảng phương pháp luận mang tính hệ thống giúp đầu tư vào năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng được thực hiện một cách năng động và có hiệu quả; xây dựng các thể chế chính sách thuận lợi để thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, đồng thời cung cấp những cơ sở kỹ thuật và kinh tế  phục vụ cho việc ra quyết định và các chính sách ưu tiên tại Việt Nam.

 

Danh mục dự án Tăng cường năng lượng mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật tỉnh Thái Bình do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án này được thực hiện tại 7 huyện thuộc tỉnh Thái Bình từ năm 2015 đến năm 2019 với nguồn vốn ODA không hoàn lại của USAID là 1.793.422 USD. 

 

Còn Danh mục dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng mức đầu tư là 220 triệu USD. Dự án được thực hiện 5 năm kể từ ngày ký Hiệp định với mục tiêu chính là tăng cường khả năng chống lũ, chống ngập, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với đời sống người dân tại vùng Dự án, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương; kiểm soát nguy cơ lũ lụt; tạo lập hạ tầng để phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư…

T. Dung

ngocthanh