Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sân golf FLC Hạ Long

(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Quyết định số 862/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án Sân golf FLC Hạ Long tại khu vực đồi cột 3 đến cột 8, TP. Hạ Long, do Tập đoàn FLC làm chủ dự án.
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sân golf FLC Hạ Long

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và văn bản của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tạm dừng việc thi công Dự án để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường. Các cơ quan chức năng của Tỉnh đã hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư Dự án hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ ĐMT theo quy định.

Báo cáo ĐTM của Quần thể trung tâm tổ chức hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hạ Long tại khu vực đồi cột 3 đến cột 8, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng đã được UBND Tỉnh chính thức thông qua vào ngày 14/4/2017.

Như vậy, tất cả các báo cáo ĐTM của Dự án FLC Hạ Long đều đã chính thức được phê duyệt. Đây là cơ sở pháp lý để Tập đoàn FLC tiếp tục thực hiện công tác đầu tư dự án theo đúng quy định.                 

Hoàng Minh