Phát triển sản phẩm LED cho nông nghiệp công nghệ cao

(BĐT) - Sáng ngày 1/11, Ban Quản lý dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) và Nhóm hợp tác gồm 8 thành viên (2 trường đại học, 1 viện nghiên cứu và 5 doanh nghiệp) đã ký Thỏa thuận tài trợ Dự án “Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam”.
Phát triển sản phẩm LED cho nông nghiệp công nghệ cao

Tổng kinh phí thực hiện Dự án khoảng 78 tỷ đồng, tương đương hơn 3,7 triệu USD. Trong đó, FIRST tài trợ hơn 40% tổng kinh phí.               

Thanh Tú