Phát triển Côn Đảo trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa gửi Thủ tướng Chính phủ tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo (Nhà tù Côn Đảo), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ lệ 1/2000.
Phát triển Côn Đảo  trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa gửi Thủ tướng Chính phủ tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo (Nhà tù Côn Đảo), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ lệ 1/2000. 

 

Theo Bộ VHTT&DL, mục tiêu dài hạn của việc điều chỉnh Quy hoạch trên, bên cạnh việc bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Côn Đảo, tôn vinh gương hy sinh bất khuất của các chiến sỹ cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc…, còn góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng và phong phú, dựa trên nguyên tắc bảo tồn di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, gắn với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu phát triển Côn Đảo trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế. 

IMG

Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Côn Đảo (Nhà tù Côn Đảo), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo, gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích 

 Ảnh: LTT

Quy hoạch được điều chỉnh với các khu vực cụ thể như sau: Cụm di tích trung tâm (giới hạn bởi đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Đức Thọ, đường Trần Phú, đường Tôn Đức Thắng); Cụm di tích khu vực nghĩa trang Hàng Dương; Cụm di tích nghĩa địa - trại giam - chuồng bò, trên đường Võ Thị Sáu; Các điểm di tích: cầu Ma Thiên Lãnh (phía Bắc khu trung tâm hành chính), Sở Muối, Chùa Núi Một, Đền thờ Bà Phi Yến (phía Tây khu trung tâm hành chính), nghĩa địa Tây (phố Nguyễn An Ninh), Nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu (phố Tôn Đức Thắng).

 

Bộ VHTT&DL cho biết, theo Quyết định số 200/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ, tổng diện tích Quy hoạch là 230 ha, bao gồm 3 phân khu chức năng tương ứng với 3 khu vực, trong đó: Khu vực bảo tồn di tích (Khu vực bảo vệ I) có diện tích 106,93 ha; Khu vực bảo vệ di tích (Khu vực bảo vệ II) có diện tích 74,07 ha; Khu vực phát huy giá trị di tích (Khu vực điều chỉnh xây dựng) có diện tích 49 ha. 

 

Với quy mô diện tích nêu trên, việc triển khai Quy hoạch trên thực tế đã nảy sinh một số vướng mắc, không thuận lợi trong phối hợp giữa việc quản lý, bảo vệ di tích với đầu tư xây dựng. Do đó, để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo, gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích hiệu quả hơn; đồng thời để phù hợp với quy định về khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (2009), nội dung quy hoạch được đề xuất điều chỉnh quy mô như sau: Tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch là 110,69 ha; diện tích Khu vực bảo vệ I là 41,04 ha; diện tích Khu vực bảo vệ II là 69,65 ha.

 

Về nội dung điều chỉnh Quy hoạch: tạo ra hai trục không gian chính, nối kết các khu chức năng và các điểm di tích của di tích, mang từng ý nghĩa riêng. Trong đó, Trục Tương lai là trục trung tâm của toàn khu vực, hướng ra biển, có đài tưởng niệm, quảng trường (sử dụng cho các ngày lễ trọng đại), với hệ thống đài lửa luôn cháy sáng như tinh thần của các chiến sỹ cách mạng. Trục Ký ức là trục chạy dọc các khu trại 6, 7, 8 và 9. 

 

Trong Quy hoạch có 4 nhóm dự án thành phần gồm, Nhóm dự án A (Cắm mốc giới khoanh vùng bảo vệ di tích, bia biển chỉ dẫn di tích và giải phóng mặt bằng); Nhóm dự án B (Bảo quản, tu bổ di tích); Nhóm dự án C (Hỗ trợ phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và Nhóm dự án D (Nâng cao năng lực quản lý di tích gắn với phát triển du lịch). Thời gian thực hiện Quy hoạch là 15 năm (từ năm 2016 đến năm 2030) và chia làm 3 giai đoạn.

 BK

ngocthanh