Phát hiện 208.540 tỷ đồng sai phạm qua thanh tra 5 năm 2011 - 2015

Thông qua hàng trăm nghìn cuộc thanh tra trong vòng 5 năm qua (2011 - 2015), ngành thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 tỷ đồng.
Phát hiện 208.540 tỷ đồng sai phạm qua thanh tra 5 năm 2011 - 2015

Thông qua hàng trăm nghìn cuộc thanh tra trong vòng 5 năm qua (2011 - 2015), ngành thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế với số tiền là 208.540 tỷ đồng. 

 

Tại cuộc họp báo chiều ngày 14/9 tại Hà Nội, liên quan đến kết quả hoạt động trong thời gian 5 năm của toàn ngành thanh tra và Thanh tra Chính phủ (TTCP), ông Nguyễn Hữu Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính tổng hợp thuộc TTCP cho biết, bên cạnh việc phát hiện sai phạm hơn 208.540  tỷ đồng, ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi được gần 119.400 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, ngành thanh tra cũng đã ban hành hơn 945.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 29.000 tỷ đồng, xử lý khác hơn 59.000 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 297 vụ việc… Trong đó, riêng TTCP đã ban hành 108 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 74.000 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 22.000 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 48 vụ việc. 

 

Đối với thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, ngành thanh tra đã tiến hành hơn 13.000 cuộc thanh, kiểm tra tại hơn 28.000 đơn vị.

 

Ông Nguyễn Hữu Hòa nhấn mạnh, không chỉ chú trọng đến hoạt động thanh, kiểm tra, ngành thanh tra cũng rất quan tâm đến công tác phòng ngừa tham nhũng. Đặc biệt, Ngành đã từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (từ chỗ kê khai tài sản nhưng bí mật bản kê khai tiến đến công khai bản kê khai tài sản, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm); tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của TTCP; phòng ngừa và ngăn chặn việc xẩy ra tham nhũng thông qua phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời nhiều vụ việc vi phạm trên các lĩnh vực kinh tế, xử lý vi phạm nghiêm hơn, thu hồi tài chính đạt hiệu quả cao hơn. 

 

Cụ thể, về công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, ông Nguyễn Hữu Hòa cho biết, qua thanh tra đã phát hiện 441 vụ (tăng 212 vụ so với giai đoạn trước), 692 người có dấu hiệu tham nhũng với 769 tỷ đồng, 10 ha đất, kiến nghị thu hồi 745 tỷ đồng (tăng 637 tỷ đồng so với giai đoạn trước)…

BK

ngocthanh