Phát hành trái phiếu chính phủ 8 tháng đạt 49% kế hoạch năm

Việc phát hành trái phiếu chính phủ - kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn. Trước những lo ngại từ nhiều chuyên gia và dư luận về khả năng hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2015, thông tin tới báo chí,
Phát hành trái phiếu chính phủ  8 tháng đạt 49% kế hoạch năm

Việc phát hành trái phiếu chính phủ - kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn. Trước những lo ngại từ nhiều chuyên gia và dư luận về khả năng hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2015, thông tin tới báo chí, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để có thể phát triển thị trường trái phiếu nói chung, thị trường trái phiếu chính phủ nói riêng trong thời gian tới. 

 

8 tháng phát hành được trên 123 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 14/8/2015, tổng khối lượng trái phiếu phát hành ra thị trường là 140.938 tỷ đồng; trong đó khối lượng phát hành trái phiếu chính phủ là 123.479 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm 2015; khối lượng phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là 17.459 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch năm 2015; khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 11.148 tỷ đồng. 

 

Ngoài ra, năm 2015 là năm đầu tiên phát hành thành công trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm (kỳ hạn dài nhất từ trước tới nay) cho các công ty bảo hiểm nhân thọ với khối lượng phát hành trong tháng 7/2015 là 3.450 tỷ đồng. 

IMG

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 14/8/2015, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành ra thị trường là 140.938 tỷ đồng 

 Ảnh: Lê Tiên

Bộ Tài chính cho biết, trên thị trường trái phiếu chính phủ, bên cạnh sản phẩm truyền thống là trái phiếu thanh toán lãi định kỳ, Bộ đang nghiên cứu và triển khai 2 sản phẩm mới là trái phiếu không trả lãi định kỳ và trái phiếu lãi suất thả nổi để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trên thị trường.

 

Về quy mô thị trường, tại thời điểm ngày 14/8/2015, dư nợ thị trường trái phiếu là 867.876 tỷ đồng, đạt khoảng 22% GDP năm 2014; riêng dư nợ thị trường trái phiếu chính phủ là 581.497 tỷ đồng, đạt khoảng 14% GDP năm 2014. Thanh khoản của thị trường tăng cao, khối lượng giao dịch bình quân trong 8 tháng đầu năm 2015 là 4.102 tỷ đồng/phiên, tăng 15% so cùng kỳ năm 2014. 

 

Theo đánh giá của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ gặp khó khăn là một trong những thách thức của kinh tế Việt Nam trong các tháng cuối năm 2015. Những nguyên nhân chủ yếu được cơ quan này đưa ra là: việc chỉ phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên kể từ năm 2015 làm cho các nhà đầu tư khó dự đoán biến động lãi suất và thu xếp nguồn vốn cho kỳ hạn đầu tư dài hơn trước trong bối cảnh lạm phát năm nay thấp nhất trong 10 năm gần đây; khu vực ngân hàng giảm cầu trái phiếu chính phủ do tăng trưởng tín dụng tốt hơn, kỳ hạn trái phiếu dài không hấp dẫn khu vực này do các tổ chức tín dụng phải cân đối thanh khoản; nhà đầu tư đòi hỏi lãi suất cao hơn mức lãi suất chào bán của Kho bạc Nhà nước và nhu cầu thấp về trái phiếu kỳ hạn 10 năm. 

 

Cần tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

Để hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ nói riêng, phát hành trái phiếu nói chung, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhấn mạnh đến giải pháp phải tăng cường phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. 

 

Còn theo đại diện Bộ Tài chính, trong thời gian tới, Bộ sẽ chú trọng các giải pháp xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu một cách bền vững, thanh khoản cao, từng bước tiếp cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế để trở thành một kênh huy động vốn quan trọng, an toàn, hiệu quả cho nền kinh tế với mục tiêu cụ thể là tổng dư nợ thị trường trái phiếu đạt 38% GDP trong năm 2020, trong đó dư nợ thị trường trái phiếu chính phủ đạt 22% GDP, thị trường trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 8% GDP, thị trường trái phiếu chính quyền địa phương đạt 1% GDP và thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 7% GDP.

 

Nhiều giải pháp cụ thể đã và đang được Bộ triển khai theo đúng Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến năm 2020. Ngoài hoàn thiện khung khổ pháp lý, các giải pháp thị trường sẽ đặc biệt được chú trọng. Các tháng cuối năm, Bộ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành thị trường tài khoá và thị trường tiền tệ, đảm bảo lãi suất phát hành trái phiếu và lãi suất tiền tệ được ổn định, ít biến động lớn. Đồng thời, phát triển hệ thống nhà đầu tư, khuyến khích phát triển hệ thống nhà đầu tư dài hạn trên thị trường như Quỹ hưu trí, các công ty bảo hiểm,... giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống các ngân hàng thương mại. Đồng thời, tiếp tục xây dựng lộ trình thu hút nhà đầu tư nước ngoài; phát triển hệ thống nhà tạo lập thị trường trên cơ sở hệ thống thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ… 

Nguyệt Minh

ngocthanh