Phân kỳ đầu tư nút giao Tân Vũ (Hải Phòng)

(BĐT) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chấp thuận việc dùng nguồn vốn dự phòng còn lại trong tổng mức đầu tư Dự án Xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (TP. Hải Phòng) để đầu tư nút giao Tân Vũ theo phương án phân kỳ đầu tư do Bộ Giao thông vận tải đề xuất. 

Theo phương án này, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện việc phân kỳ đầu tư, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi đầu tư hoàn chỉnh, tránh lãng phí, trên nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và hoàn thành nút giao trong thời gian giải ngân của Hiệp định vay; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, nút giao Tân Vũ nằm tại vị trí cắt giữa Dự án Xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, TP. Hải Phòng với Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện sẽ tạo động lực kích thích phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Cát Hải thuộc TP. Hải Phòng. Đồng thời, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, góp phần phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo điều kiện để phát triển du lịch khu vực dự trữ sinh quyển trên đảo Cát Bà và các khu vực lân cận.

 

Việt Anh