Phấn đấu khởi công Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào năm 2021

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Phấn đấu khởi công  Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào năm 2021

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Cuộc họp, để xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia xứng tầm với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng cần tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư Dự án, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, để có thể khởi công Dự án vào năm 2021.

 

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia là cần thiết, đồng thời đánh giá cao việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng đã tích cực cho việc chuẩn bị đầu tư Dự án này.

 Thủy Dung

ngocthanh