Phấn đấu hoàn thành Thủy điện Lai Châu trong năm 2016

(BĐT) - Tin từ Ban điều hành Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) tại Dự án Thủy điện Lai Châu cho biết, đúng 9h15 ngày 20/6/2016, Tổ máy số 2 của Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã được Công ty CP LILAMA 10 (thành viên của LILAMA) hòa lưới điện quốc gia thành công với công suất 400MW.

Hiện tại, nhà thầu tiếp tục thực hiện các thử nghiệm theo quy định của hợp đồng tiến đến phát điện thương mại và đưa Tổ máy vào vận hành chính thức vào đầu quý III/2016.

Công trình Thủy điện Lai Châu có tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng là công trình xây dựng cấp đặc biệt, được xây dựng nhằm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và phục vụ chống lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa khô cho Đồng bằng Bắc Bộ. Việc hoàn thành mốc tiến độ phát điện Tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Lai Châu vào tháng 6/2016 là một trong những tiền đề quan trọng để đảm bảo tiến độ hoàn thành và phát điện Tổ máy số 3 vào tháng 11/2016; hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2016, sớm hơn so với tiến độ được phê duyệt 1 năm.   

Thu Giang