Phấn đấu hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch

Phấn đấu trong 9 tháng còn lại của năm 2015 phải hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 289 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo kế hoạch. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục các DNNN cần CPH cho giai đoạn 5 năm tới.
Phấn đấu hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch

Phấn đấu trong 9 tháng còn lại của năm 2015 phải hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 289 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo kế hoạch. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục các DNNN cần CPH cho giai đoạn 5 năm tới. 

 

Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp giao ban của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp được tổ chức cuối tuần qua nhằm đánh giá tình hình tái cơ cấu DNNN trong quý I năm nay. 

 

Theo kế hoạch năm 2015, cả nước cần phải hoàn thành CPH 289 DNNN. Tất cả các doanh nghiệp này đều đã thành lập ban chỉ đạo, trong đó, trên 200 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 81 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và 29 doanh nghiệp đã CPH. Về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cả nước đã thoái vốn được gần 5.000 tỷ đồng, nhưng tổng thu về đã lên tới gần 7.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm 45% tổng thu từ thoái vốn. Đáng chú ý là số doanh nghiệp thực hiện đấu giá CPH và thoái vốn qua 2 Sở Giao dịch chứng khoán trong năm ngoái cao gấp 1,4 lần so với cả 3 năm trước. Đến nay đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp DNNN theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 19 phương án, trong đó bổ sung 106 doanh nghiệp CPH năm 2015 và 109 doanh nghiệp CPH giai đoạn 2016 - 2020. 

 

NIMGhiều doanh nghiệp nhà nước đã điều chỉnh chiến lược, mục tiêu đầu tư kinh doanh theo hướng tập trung vào ngành nghề chính

Ảnh: N.C

Tại cuộc họp, các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn kinh tế cũng đã đề xuất hướng xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn nhà nước; xác định giá trị doanh nghiệp để CPH; xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn; giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao; định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần; xác định giá cổ phiếu bán cho người lao động…; cũng như quy trình thẩm định, sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp còn chậm. 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, tái cơ cấu DNNN trong năm 2014 cũng như 3 tháng đầu năm 2015 đạt kết quả tích cực, đúng hướng, thể hiện ở việc tiến hành CPH và thoái vốn đầu tư ngoài ngành đạt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, các doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh chiến lược, mục tiêu đầu tư kinh doanh theo hướng tập trung vào ngành nghề chính, đổi mới quản trị doanh nghiệp, thực hiện công khai, minh bạch. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được nâng cao thể hiện ở tổng tài sản của các DNNN vẫn tăng lên, đạt 3,2 triệu tỷ đồng; vốn nhà nước cũng được bảo toàn và tăng lên 1,2 triệu tỷ đồng; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động đều tăng lên. Đặc biệt, CPH đã tạo ra những doanh nghiệp mới, đa sở hữu, thu hút được vốn đầu tư ngoài xã hội, từ đó góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nhất là thị trường vốn và thị trường chứng khoán.

 

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, tái cơ cấu DNNN vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, mà lớn nhất là hiệu quả của DNNN chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực về tài sản và vốn; một số doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả và thua lỗ; năng suất lao động trong DNNN thấp. Việc tiến hành CPH vẫn còn chậm và vẫn còn nhiều DNNN giữ cổ phần chi phối… 

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong năm 2015, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải phấn đấu đạt kế hoạch tái cơ cấu đã đề ra, trong đó CPH phải đạt kế hoạch, thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành cao hơn, đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực và gắn CPH với đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thủy Dung

ngocthanh