Phân công các thành viên Chính phủ báo cáo tại Kỳ họp tới của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự án Luật sẽ được trình bày tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2015, bế mạc ngày 30/11/2015.
Phân công các thành viên Chính phủ báo cáo tại Kỳ họp tới của Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, dự án Luật sẽ được trình bày tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2015, bế mạc ngày 30/11/2015.

IMG

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

 Ảnh: Lê Tiên

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cập nhật tiến độ thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015, gửi Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện Báo cáo tổng hợp của Chính phủ.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đáng chú ý, tại Kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị một trong những nội dung thu hút được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước cũng như giới đầu tư là Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; dự án Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phí, lệ phí.

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khí tượng thủy văn.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP. Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; dự án Luật về hội; dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Báo cáo về tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hàng hải (sửa đổi)…

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị dự án Luật Báo chí (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thông tin.

 

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án Thủy điện Lai Châu; Báo cáo về tình hình thực hiện dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện…

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 97/2015/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII…

Minh Hiếu

ngocthanh