Phải giải quyết nhiều sự chồng chéo khi xây dựng Luật Quy hoạch

Các bộ, ngành, địa phương đang chi ra một nguồn lực khổng lồ dành cho quy hoạch, song kết quả đạt được lại chưa tương xứng với nguồn lực.
Phải giải quyết nhiều sự chồng chéo  khi xây dựng Luật Quy hoạch

Các bộ, ngành, địa phương đang chi ra một nguồn lực khổng lồ dành cho quy hoạch, song kết quả đạt được lại chưa tương xứng với nguồn lực. Do đó, chúng ta cần khẩn trương xây dựng Luật Quy hoạch để lập các quy hoạch chung làm căn cứ hoạch định chính sách và phân bổ hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước.

 

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại Buổi họp Báo cáo công tác triển khai xây dựng Luật Quy hoạch được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tuần qua.

IMG

Nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định rõ quy hoạch vùng đến giới hạn nào, để các quy hoạch tỉnh làm chi tiết, cụ thể hơn

 Ảnh: Lê Tiên

Sau khi hoàn thiện dự thảo lần 2 Luật Quy hoạch, các đại biểu tham gia buổi họp đánh giá cao những nội dung được Ban soạn thảo Tổ biên tập, dự thảo Luật đã xây dựng dựa trên những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành. 

 

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là cơ chế quản lý các quy hoạch, cơ quan đầu mối và cơ quan thẩm định, thẩm tra, giám sát các quy hoạch. Một số đại biểu cho rằng, dự thảo Luật cần quy định rõ vai trò của cơ quan thẩm định quy hoạch, và khẳng định “cơ quan này cần phải độc lập hoàn toàn” với đơn vị xây dựng các quy hoạch. Hiện, trong dự thảo Luật, nội dung này đang tiếp tục xin ý kiến của các bộ, ngành để tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa cơ quan lập, thẩm định, kiểm tra, giám sát…  

 

Tại Buổi họp, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo góp ý, dự thảo Luật Quy hoạch hiện đang đưa ra 4 loại hình quy hoạch (quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh), nhưng lại chưa phân định rõ ở cấp nào thì “giới hạn” quy hoạch ở mức độ cụ thể nào, ví dụ như quy hoạch vùng thì quy hoạch đến giới hạn nào, còn để các quy hoạch tỉnh làm chi tiết, cụ thể hơn. Đồng thuận với ý kiến đóng góp này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: “Chúng ta đang thực hiện quy hoạch mà chưa có những “ranh giới” cụ thể của các cấp quy hoạch, và chính đây là những hạn chế gây nên tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn”. 

 

Liên quan đến cơ chế chuyển tiếp thực hiện dự án Luật Quy hoạch, đại diện Bộ Y tế đưa ra gợi ý, khi dự thảo Luật Quy hoạch được thông qua, có thể những quy hoạch cũ đang thực hiện vẫn được áp dụng theo cơ chế cũ để thực hiện cho xong, còn những quy hoạch mới thì bắt buộc phải áp dụng. Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch cũng có thể có những cơ chế mở đề đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản quy hoạch như việc cho phép phê duyệt điều chỉnh những quy hoạch cũ theo các quy định ở Luật Quy hoạch để đảm bảo tính khớp nối giữa các loại quy hoạch…

 

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch ở các khía cạnh: tuyển chọn và thẩm định năng lực của đơn vị tư vấn thực hiện quy hoạch; bổ sung thêm một số đánh giá tác động của dự thảo Luật đến các văn bản pháp lý hiện hành…

 

Kết thúc Buổi họp, trên cương vị Trưởng ban Ban soạn thảo dự thảo Luật Quy hoạch, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã chỉ đạo Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu những góp ý để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật. Đánh giá đây là đạo luật “khổng lồ” có tác động rất lớn đến nhiều luật, văn bản quy phạm pháp luật của nhiều bộ, ngành, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh yêu cầu Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục có những buổi làm việc cụ thể, có sự tham gia của các bộ, ngành để lắng nghe ý kiến và nắm bắt cơ sở thực tiễn trong xây dựng Luật.

Hải Bình

ngocthanh