NSF (Hoa Kỳ) dự kiến đầu tư vào hạ tầng đường sắt Việt Nam

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình làm việc giữa Tổng công ty với Công ty Tài chính tiêu chuẩn quốc gia - Hoa Kỳ (National Standard Finance - NFS), phía NSF đã đề xuất với Tổng công ty
NSF (Hoa Kỳ) dự kiến đầu tư  vào hạ tầng đường sắt Việt Nam

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình làm việc giữa Tổng công ty với Công ty Tài chính tiêu chuẩn quốc gia - Hoa Kỳ (National Standard Finance - NFS), phía NSF đã đề xuất với Tổng công ty các phương án đầu tư để tạo ra các tài sản hạ tầng quy mô lớn với giá trị đầu tư lên tới 2 tỷ USD/giao dịch. Phương án đầu tư có thể theo mô hình đối tác công tư (PPP).

 

Đánh giá cao tiềm năng của NFS, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành hy vọng hai bên xúc tiến việc trao đổi thông tin cụ thể về các dự án để định hướng kế hoạch hợp tác và hình thức đầu tư nhằm nâng cấp, hiện đại hóa và phát triển ngành đường sắt Việt Nam. Đồng thời, ông Trần Ngọc Thành cũng thông báo với NFS hai nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ nay đến năm 2020 là hiện đại hóa tuyến đường sắt hiện có; đầu tư xây dựng tuyến đường sắt mới. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã và đang triển khai huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư để hoàn thành các nhiệm vụ này.

 BK

 

 

ngocthanh