Nông, lâm trường thất thu ngân sách do buông lỏng quản lý

Thảo luận tại Hội trường trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII về vấn đề quản lý đất đai tại các nông, lâm trường, nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn và bức xúc về việc buông lỏng quản lý làm thất thoát
Nông, lâm trường thất thu ngân sách  do buông lỏng quản lý

Thảo luận tại Hội trường trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII về vấn đề quản lý đất đai tại các nông, lâm trường, nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn và bức xúc về việc buông lỏng quản lý làm thất thoát nguồn thu ngân sách tại các nông, lâm trường hiện nay.

IMG

Tại nhiều địa phương, việc quản lý đất đai còn phức tạp, chưa có quy hoạch sử dụng đất. Ảnh: Tất Tiên

Sắp xếp, đổi mới vẫn mang tính hình thức

Theo đại biểu Chu Sơn Hà (TP. Hà Nội), hiện nay, rất nhiều nông, lâm trường chưa xin được quy hoạch chi tiết sau khi sắp xếp lại, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nên chưa xác định được quỹ đất. Hồ sơ gốc về đất đai trong quá trình sắp xếp lại không bàn giao đầy đủ, thiếu chi tiết, dẫn đến sai lệch lớn giữa diện tích thực tế và diện tích được giao trên các văn bản pháp lý, giữa đất hiện đang quản lý và đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Có những đơn vị sự chênh lệch lên đến hàng trăm héc-ta, nhiều đơn vị chưa đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, đại biểu Chu Sơn Hà dẫn chứng và cho rằng, việc sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường chủ yếu mới là hình thức, chưa có sự thay đổi căn bản về quản lý và quản trị doanh nghiệp; nhiều nơi việc quản lý đất đai còn phức tạp, phần lớn đất và rừng chưa được rà soát, đo đạc trên thực địa, chưa lập bản đồ địa chính và quy hoạch sử dụng đất. 

Cũng theo đại biểu Chu Sơn Hà, hiện nay mặc dù nhiều công ty nông, lâm nghiệp đã giao khoán đất cho người lao động nhưng lại buông lỏng quản lý trong thời gian dài. “Đã xuất hiện tình trạng khoán trắng, tự chuyển nhượng hợp đồng giao khoán, xây dựng nhà ở trên đất được giao khoán nhưng lại chậm bị xử lý. Nguyên nhân là do tổ chức chỉ đạo vẫn còn thiếu cương quyết, còn né tránh, kỷ cương hành chính và pháp chế không nghiêm, hoạt động kiểm tra không thường xuyên”, đại biểu Chu Sơn Hà chỉ rõ.

 

Phải có chế tài mạnh

Để đổi mới hoạt động của các nông, lâm trường trong thời gian tới, đại biểu Chu Sơn Hà cho rằng, cần đổi mới về nhận thức, mô hình tổ chức sản xuất, cơ chế chính sách để đất đai và tài nguyên phải thực sự có chủ quản lý. Chính phủ cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa cơ quan chủ quản quản lý ngành, chính quyền địa phương đối với sự quản lý của các nông, lâm trường. Chính phủ cũng cần đề nghị các địa phương kiên quyết thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước trong việc phân bổ tiền thu từ sử dụng đất cho công tác đo đạc bản đồ địa chính hàng năm. 

Trong giai đoạn 2004 - 2014, đã giao khoán gần 8 triệu ha đất cho các nông, lâm trường nhưng sử dụng kém hiệu quả và chỉ thu ngân sách được trên 1.800 tỷ đồng.

Đại biểu Nguyễn Thu Anh (Lâm Đồng) thì đề nghị, Chính phủ phải rà soát chính sách trên cả nước, tổng hợp số liệu cụ thể về tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở của các hộ dân, phân tích thực trạng thiếu đất; cần rà soát lại quỹ đất của từng địa phương chưa sử dụng, thu hồi những diện tích đất sử dụng sai mục đích, kém hoặc không hiệu quả. Về phía các địa phương, cần xử lý nghiêm những cá nhân, công ty, địa phương xử lý sai mục đích, làm thất thoát và không giao đất cho người dân theo đúng pháp luật.

Cùng chung quan điểm, trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Khá (Tiền Giang) cho rằng, cách quản lý đất đai tại các nông, lâm trường hiện nay chưa được phân cấp rõ ràng, chồng chéo, chưa minh bạch, do đó cần phải có chế tài mạnh đối với những cá nhân và tập thể vi phạm.

Ngô Trần

ngocthanh