Nỗ lực đưa quy định mới của pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2015, phóng viên Báo Đấu thầu đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở Trung ương trong việc đưa những quy định mới của pháp luật đấu thầu thực sự đi vào cuộc sống.
Nỗ lực đưa quy định mới của pháp luật  về đấu thầu vào cuộc sống

Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2015, phóng viên Báo Đấu thầu đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở Trung ương trong việc đưa những quy định mới của pháp luật đấu thầu thực sự đi vào cuộc sống.

IMG

Ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu

Phóng viên (PV): Để có thể đưa Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014) đi vào cuộc sống, năm qua Cục QLĐT đã có những “động thái” tích cực gì, thưa ông?

Cục trưởng Lê Văn Tăng: 

Năm 2014, với khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bao gồm xây dựng chính sách, pháp luật về đấu thầu; về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); quản lý hoạt động đấu thầu; đàm phán Chương đấu thầu trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), vận hành Hệ thống đấu thầu điện tử, Cục QLĐT đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác được giao, tập trung triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ, nâng cao chất lượng trên mọi lĩnh vực công tác.

Để đưa các quy định mới của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đi vào cuộc sống, trong năm 2014, Cục QLĐT đã chủ trì soạn thảo và đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) soạn thảo và đã trình Chính phủ Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP; chủ trì soạn thảo dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (dùng chung cho cả Việt Nam, Ngân hàng Thế giới - WB và Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB); dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (dùng chung cho cả Việt Nam, WB và ADB); dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn; dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc đăng tải thông tin về đấu thầu; đấu thầu qua mạng; dự thảo Thông tư quy định về Mẫu Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (xây lắp và mua sắm hàng hóa); dự thảo Thông tư quy định chi tiết Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu EPC; dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn sử dụng nguồn vốn vay ADB, AFD hỗ trợ phát triển dự án đối tác công tư PPP... Theo dự kiến, từ nay đến hết tháng 9/2015, Cục QLĐT sẽ trình để ban hành 14 thông tư (Mẫu hồ sơ) liên quan, hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định mới của pháp luật về đấu thầu.

Bên cạnh đó, để Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thực sự đi vào cuộc sống, trong năm 2014, Cục QLĐT đã phối hợp với Hiệp hội Các nhà thầu tư vấn, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, các Bộ, ngành, doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

PV: Theo đánh giá của dư luận, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có nhiều quy định rất mới nên trong quá trình áp dụng, không chỉ ở địa phương mà ngay ở các Bộ, ngành Trung ương cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Vậy, năm 2014, Cục QLĐT đã làm gì để tháo gỡ những “nút thắt” này nhằm giúp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật về đấu thầu?

Cục trưởng Lê Văn Tăng: 

Trong năm 2014, Cục QLĐT đã ban hành hơn 500 văn bản giải đáp, hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu (hướng dẫn xử lý tình huống) cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp… Tính riêng từ tháng 7/2014 đến ngày 15/12/2014, Cục đã trả lời hơn 350 văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Việc thực hiện công tác hướng dẫn, trao đổi, giải đáp thắc mắc liên quan tới công tác đấu thầu, đặc biệt là việc nắm bắt và áp dụng các quy định mới của pháp luật về đấu thầu đã giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đấu thầu cho các cơ quan, doanh nghiệp, chủ đầu tư và nhà thầu trên cả nước. 

Cục cũng đã tham gia góp ý hàng chục văn bản quy phạm pháp luật  có nội dung liên quan đến công tác đấu thầu cho các đơn vị trong Bộ và các Bộ, ngành khác như: dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi); dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí; dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Việc làm về chính sách việc làm công; dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Việc làm về quỹ hỗ trợ việc làm; dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng vốn ODA; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông trong đấu thầu mua sắm thiết bị mạng viễn thông; rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đấu thầu,… nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy định pháp luật về đấu thầu ở những lĩnh vực chuyên ngành.

IMG

Năm 2014, Cục QLĐT cũng tiếp tục xây dựng, quản lý Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu thầu tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn phục vụ cho công tác triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng. Thông qua các phương tiện hỗ trợ người dùng, số lượng các đơn vị tham gia vào Hệ thống đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt đã có sự tham gia tích cực từ phía các nhà thầu. Theo thống kê, đến hết tháng 11/2014 đã có: 13.000 chủ đầu tư, bên mời thầu; 14.500 nhà thầu đăng ký tham gia Hệ thống; 114.000 thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống (trung bình mỗi ngày có khoảng 200 thông báo mời thầu được đăng tải); 1.650 gói thầu tổ chức đấu thầu điện tử trên Hệ thống. 

Để bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường năng lực về đấu thầu cho các đối tượng tham gia hoạt động đấu thầu trong cả nước, giúp họ nắm bắt và thực hiện các quy định mới của pháp luật về đấu thầu, năm 2014, Cục đã tổ chức 70 khóa đào tạo đấu thầu cho 4.950 học viên, trong đó có: 19 khóa đấu thầu cơ bản; 1 khóa đấu thầu nâng cao; 13 khóa đấu thầu qua mạng; 37 khóa hướng dẫn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

PV: Để có thể hoàn thành một khối lượng công việc được giao khổng lồ như vậy, chắc hẳn công tác phối hợp giữa Cục QLĐT với các đơn vị ngoài Cục phải rất nhịp nhàng và hiệu quả. Ông có thể chia sẻ một vài “bí quyết” để thực hiện tốt phần công việc này với bạn đọc Báo Đấu thầu?

Cục trưởng Lê Văn Tăng:

Để có thể thực hiện tốt những phần công việc được giao, trong năm 2014, bên cạnh sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục QLĐT đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, phối hợp hiệu quả, hỗ trợ đắc lực của các cơ quan nhà nước, các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ.

Về phía Cục thì luôn tích cực, chủ động, cầu thị trong quá trình làm việc với các cơ quan, đơn vị ngoài Cục nhằm mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong quá trình xây dựng các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các Thông tư, Cục đã chủ động, tích cực làm việc với các cơ quan liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế… cũng như các địa phương để tranh thủ ý kiến góp ý, đồng thuận. Đặc biệt, đã phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội như: Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Các nhà thầu tư vấn xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp sản xuất dược để xin ý kiến góp ý hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu phù hợp với thực tế, góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước thông qua đấu thầu… 

Cục QLĐT cũng chủ động lựa chọn những chuyên gia tư vấn có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tham gia xây dựng, phản biện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; chủ động liên hệ, làm việc với các nhà tài trợ quốc tế như WB, ADB, USAID, DFID, AFD, JICA… để tranh thủ sự giúp đỡ trong việc tiếp cận các kinh nghiệm quốc tế tốt; đề nghị các tổ chức quốc tế tài trợ cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực thực hiện pháp luật về đấu thầu.

Cùng với đó, Cục cũng tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan  như: phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình xây dựng các Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc, đàm phán giá thuốc và đấu thầu mua thuốc tập trung; phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng Thông tư hướng dẫn về mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung..., phối hợp với WB và ADB trong việc soạn thảo Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa và Mẫu HSMT xây lắp dùng chung cho Việt Nam, ADB và WB.

 

PV: Nhân dịp đầu Xuân năm mới, ông muốn gửi thông điệp gì tới những người làm công tác đấu thầu trong cả nước?

Cục trưởng Lê Văn Tăng: 

Trong năm 2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành với rất nhiều quy định mới. Tuy nhiên, để những quy định này thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tạo dựng một môi trường mua sắm công cạnh tranh, công bằng và minh bạch và hiệu quả kinh tế cũng như phát huy được vai trò của công tác đấu thầu trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư công thì thời gian tới đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của những người làm công tác đấu thầu trong cả nước, từ phía các cơ quan quản lý nhà nước đến các chủ đầu tư, bên mời thầu, đội ngũ nhà thầu, nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn.

Năm 2015 là năm chuyển giao để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tôi mong rằng với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở Trung ương và địa phương, của đội ngũ nhà thầu, chủ đầu tư, nhà đầu tư và tư vấn giám sát thì công tác đấu thầu sẽ có những bước chuyển biến hết sức tích cực, tăng hiệu quả sử dụng và tiết kiệm cho nguồn lực đầu tư công của đất nước.

Nhân dịp đón Năm mới, tôi xin gửi lời cảm ơm, chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả những người làm công tác đấu thầu trong cả nước. Tôi cũng chúc cho công tác đấu thầu một năm mới đạt được nhiều kết quả tốt để cùng đất nước bước vào thời kỳ mới phát triển và thành công.

 

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bích Thảo (thực hiện)

ngocthanh