Nỗ lực cải cách, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 3 bậc

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2016 (Doing Business 2016) của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đứng thứ 90 trong tổng số 189 nền kinh tế được xếp hạng. So với vị trí thứ 93 của năm 2014,
Nỗ lực cải cách, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 3 bậc

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2016 (Doing Business 2016) của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đứng thứ 90 trong tổng số 189 nền kinh tế được xếp hạng. So với vị trí thứ 93 của năm 2014, Việt Nam đã tăng 3 bậc nhờ những cải cách mạnh mẽ từ 5 chỉ số có tác động lớn đến môi trường kinh doanh.

Doing Business 2016 đánh giá, Việt Nam thuộc nhóm cải cách mạnh mẽ nhất với nhiều chỉ số tăng hạng so với năm ngoái như: khởi sự kinh doanh (tăng 6 bậc, từ 125 của năm ngoái lên thứ hạng 119); tiếp cận điện năng (tăng 22 bậc, từ 130 lên 108); tiếp cận tín dụng (tăng 8 bậc, từ 36 lên 28); nộp thuế (tăng 4 bậc, từ 172 lên 168). Đây là những chỉ số góp phần giúp môi trường kinh doanh của Việt Nam được WB đánh giá tăng 3 bậc so với năm ngoái.

IMG

Báo cáo môi trường kinh doanh 2016 của Ngân hàng Thế giới đánh giá, Việt Nam thuộc nhóm cải cách mạnh mẽ nhất với nhiều chỉ số tăng hạng so với năm ngoái

 Ảnh: LTT

Trong tiêu chí xếp hạng của Doing Business 2016, ngoài những tiêu chí như trước đây, WB có bổ sung một số tiêu chí như: chất lượng của các quy định về xây dựng và thực hiện; độ tin cậy trong cung cấp điện, tính minh bạch của thuế quan và giá điện; chất lượng của hệ thống quản lý đất đai; chất lượng của các quá trình tư pháp. 

Đáng chú ý, Doing Business 2016 ghi nhận chỉ số nộp thuế ở Việt Nam mới giảm 102 giờ (từ 872 giờ xuống còn 770 giờ). Kết quả này chênh lệch khá lớn so với công bố của ngành thuế trước đó với mức giảm tới 420 giờ. 

Lý giải về sự khác nhau trong chỉ số nộp thuế ở Việt Nam, Tổng cục Thuế cho biết là do WB tính toán thời gian mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục về thuế trong năm 2014 (từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014). Cơ quan này đưa ra phương pháp xác định là nếu văn bản có hiệu lực đối với cộng đồng doanh nghiệp tại thời điểm nào thì sẽ được tính từ thời điểm đó; nếu thực hiện từ đầu năm thì tính 100%, nếu ban hành tại thời điểm giữa năm thì sẽ được tính theo tỷ lệ % thời gian.

“Doing Business 2016 đã ghi nhận gần như tất cả kết quả cải cách về thuế của Việt Nam trong năm 2014, nhưng việc giảm thời gian kê khai nộp thuế được tính theo tỷ lệ từ tháng 10/2014, tháng 11/2014, theo thời hạn hiệu lực của các văn bản ban hành. Do đó, thời gian nộp thuế trong năm 2014 chỉ được doanh nghiệp thực hiện trong 2 tháng, giảm được 40 giờ. Các kết quả còn lại sẽ được tiếp tục ghi nhận trong các báo cáo môi trường kinh doanh năm 2017 và năm 2018”, Tổng cục Thuế cho biết.

Về vấn đề này, trước đó, khi đánh giá về hiệu quả trong cải thiện môi trường của Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã cho biết, có độ chênh lệch rất lớn về giảm số giờ nộp thuế trong kết quả công bố của Bộ Tài chính và cảm nhận của doanh nghiệp khi Bộ Tài chính công bố đã giảm được 420 giờ nộp thuế, nhưng doanh nghiệp chỉ ghi nhận giảm khoảng 110 giờ. 

Bộ Tài chính đã từng khẳng định, việc tính toán số giờ tuân thủ thuế của doanh nghiệp năm nay và những năm vừa qua được Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Công ty Kiểm toán Pricewaterhouse & Cooper (PWC) và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá dựa trên các tiêu chí theo chuẩn quốc tế.

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, cần phải thông tin cho người dân và doanh nghiệp một cách thực sự rõ ràng và cụ thể về những thay đổi trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh. Điều này sẽ tránh được tình trạng trong thời gian qua chúng ta đã có sự thay đổi rất nhiều đến thuế và bảo hiểm xã hội, tuy nhiên doanh nghiệp lại bảo họ chưa được thông tin về những thay đổi này. Ngoài ra, việc thực hiện thay đổi phải có sự giám sát của người dân và của các chuyên gia độc lập nghiên cứu, đánh giá để tạo nên động lực cho các bộ và các cơ quan liên quan thực thi.

Trần Kiên

 

ngocthanh