Những lần tăng vốn của đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội đã lùi tiến độ 3 năm và tăng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD so với kế hoạch.