Nhiều ưu đãi cho Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Nhiều ưu đãi cho Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại TP. Cần Thơ. Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

 

Để tạo điều kiện cho Dự án đi vào hoạt động có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm.

 

Cụ thể, về ưu đãi cho Vườn ươm, Chính phủ sẽ hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để UBND TP. Cần Thơ xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu Vườn ươm tại Khu công nghiệp Ô Môn. Vườn ươm được phê duyệt dự án Đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển sản phẩm và ứng dụng công nghệ được ươm tạo thành công tại Vườn ươm. Dự án thuộc danh mục các dự án được vay vốn tín dụng theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư nhà nước được ưu tiên vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp vào hoạt động ươm tạo công nghệ của Vườn ươm được miễn thuế nhập khẩu theo quy định ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Vườn ươm cũng được ưu tiên xem xét bố trí nguồn vốn ODA, vốn hợp tác quốc tế, vốn viện trợ… Bên cạnh đó, doanh nghiệp ươm tạo công nghệ tại Vườn ươm được ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...  

 

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp tham gia ươm tạo công nghệ tại Vườn ươm hoặc doanh nghiệp chủ dự án đầu tư được hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường như: ưu tiên xét chọn, hỗ trợ tối đa các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường theo quy định của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; ưu tiên xét chọn, hỗ trợ tối đa khi tham gia các hoạt động của Chương trình Khuyến công quốc gia, Chương trình Thương hiệu quốc gia của Trung ương và địa phương.

Thủy Dung 

ngocthanh