Nhiều sai phạm về quản lý đất đai tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân (Quảng Ngãi)

Theo Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong suốt thời gian từ năm 2007 đến năm 2015, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân đã có nhiều sai phạm, trong đó có vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai.
Nhiều sai phạm về quản lý đất đai tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân (Quảng Ngãi)

Theo Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong suốt thời gian từ năm 2007 đến năm 2015, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân đã có nhiều sai phạm, trong đó có vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai.

 

Cụ thể, từ năm 2007 đến năm 2015, Công ty này đã nợ tiền thuê đất của Nhà nước hơn 259,936 triệu đồng. Việc cho thuê mặt bằng đối với diện tích 5.000 m2 tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013. Công ty cũng chưa làm thủ tục thuê đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có hợp đồng thuê đất nên cơ quan thuế chưa có cơ sở để tính và thu nộp tiền thuế đất theo quy định, dẫn đến chưa xác định được giá trị tiền thuê đất hàng năm phải nộp vào ngân sách nhà nước, gây thất thu ngân sách. 

IMG

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân quản lý đất rừng quá yếu kém, không làm đầy đủ các thủ tục pháp lý quyền sử dụng đất, không có các biện pháp quản lý, bảo vệ đất được thỏa thuận cho làm thủ tục sử dụng

 Ảnh: LTT

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, từ năm 2007 đến nay, Công ty quản lý đất rừng quá yếu kém, không làm đầy đủ các thủ tục pháp lý quyền sử dụng đất, không có các biện pháp quản lý, bảo vệ đất được thỏa thuận cho làm thủ tục sử dụng, để người dân tự ý lấn chiếm, sử dụng trái phép, không kịp thời báo cáo chủ sở hữu (UBND Tỉnh), không lập đầy đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán…, làm thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước cũng như tài sản của các đơn vị liên doanh. Ngoài ra, việc bỏ hoang diện tích đất tại xã Nghĩa Dõng (TP. Quảng Ngãi) mà Công ty được giao quản lý đã gây lãng phí về tài nguyên đất, tài sản của Nhà nước…

 

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, để xảy ra những sai phạm trên trước hết là trách nhiệm của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân. Ngoài ra, còn có trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước như thiếu kiểm tra, đôn đốc nhằm khắc phục, chấn chỉnh về công tác quản lý đất đai tại Công ty này trong nhiều năm.

 

Để xử lý những sai phạm trên, UBND Tỉnh yêu cầu dừng triển khai thực hiện dự án Cắm mốc, đo đạc đường ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ ranh giới sử dụng đất trên địa bàn 2 huyện Trà Bồng và Tây Trà do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân quản lý trước đây vì hiện không còn cần thiết. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Công ty xây dựng phương án thu hồi đối với diện tích đất sử dụng sai mục đích để chuyển sang hình thức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất (gắn với tài sản nhà xưởng trên đất). UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, làm rõ trách nhiệm việc làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến khả năng làm mất vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Thanh Tú

ngocthanh