Nhiều kết quả khả quan trong thực hiện các nguồn vốn văn hóa tại Lào Cai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lào Cai cho biết, trong 9 tháng năm 2015, Sở được giao làm chủ đầu tư 1,210 tỷ đồng trong 1,76 tỷ đồng vốn kế hoạch của Chương trình mục tiêu (CTMT) văn hóa. Từ nguồn vốn này Sở đã thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích;
Nhiều kết quả khả quan trong thực hiện  các nguồn vốn văn hóa tại Lào Cai

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lào Cai cho biết, trong 9 tháng năm 2015, Sở được giao làm chủ đầu tư 1,210 tỷ đồng trong 1,76 tỷ đồng vốn kế hoạch của Chương trình mục tiêu (CTMT) văn hóa. Từ nguồn vốn này Sở đã thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích; tăng cường đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở… Đến hết tháng 9 đã thực hiện thanh toán 507 triệu đồng, ước cả năm giải ngân đạt 100%.

 

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch vốn CTMT văn hóa, bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lào Cai cũng cho biết, từ nguồn vốn xây dựng cơ bản, Sở được giao thực hiện 3 dự án: Đường từ thị trấn Sa Pa - Cát Cát và thôn San II Lao Chải - Tả Van; Đường du lịch Hoàng Thu Phố - Nhiều San - Tả Van Chư và Đường du lịch Lầu Thí Ngài - Bản Phố và Thải Giàng Phố - Nậm Thố - Sán Sả Hồ. Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015 là 24,5 tỷ đồng (đối với các hạng mục do Sở làm chủ đầu tư), giải ngân đến hết tháng 9 là 11,287 tỷ đồng.

 

Hiện nay, hạng mục Đường từ thị trấn Sa Pa - Cát Cát đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 9. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng để thi công hạng mục Cát Cát - Sín Chải thuộc Dự án Đường du lịch từ thị trấn Sa Pa - Làng Cát Cát và từ thôn San II Lao Chải đi Tả Van còn nhiều khó khăn do các hộ dân liên tục khiếu nại, rào chắn đường, ngăn cản thi công vì chưa nhất trí với phương án đền bù. 

 

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL Lào Cai đã phối hợp với nhà thầu tư vấn xây dựng và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn 2030; phối hợp với các huyện Bắc Hà, Bát Xát và TP. Lào Cai xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của địa phương; đề xuất bổ sung danh mục quy hoạch năm 2015 thực hiện Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sa Pa.  

Dự kiến, cuối năm 2015, Sở VHTT&DL Lào Cai sẽ trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt, ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa - Fansipan; trình HĐND Tỉnh ban hành định mức kinh phí hỗ trợ xây dựng mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn.

BK

ngocthanh