Nhiều kết quả khả quan khi thực hiện đề án Xây dựng cầu dân sinh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã xây dựng đề án Xây dựng cầu dân sinh (bao gồm cầu treo và cầu cứng) nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho vùng có đồng bào các dân tộc
Nhiều kết quả khả quan khi thực hiện  đề án Xây dựng cầu dân sinh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã xây dựng đề án Xây dựng cầu dân sinh (bao gồm cầu treo và cầu cứng) nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho vùng có đồng bào các dân tộc ít người sinh sống trong phạm vi 50 tỉnh, thành phố của cả nước. 

 

Nhận xét về hiệu quả của Đề án, Bộ GTVT cho biết, công tác triển khai xây dựng 186 cầu treo dân sinh có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng ở nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông ở các vùng nông thôn. 186 cầu xây dựng xong đã trực tiếp giúp cho nhân dân của hàng trăm thôn, bản, cụm dân cư đi lại thuận lợi, tạo điều kiện cải thiện cuộc sống của bà con...

IMG

Đến giữa tháng 6/2015, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành 170 cầu dân sinh đưa vào khai thác, 16 cầu còn lại đang thực hiện xây dựng và dự kiến hoàn thành trước 30/7/2015

 Ảnh: Tiên Giang

Ban đầu Đề án xác định có 7.811 vị trí cần xây dựng cầu, với tổng mức vốn ước tính 12.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ GTVT đã yêu cầu rà soát lại, chỉ thực hiện đầu tư những cầu cấp thiết bức xúc nên đã rút gọn Đề án còn 4.145 vị trí cần xây dựng cầu, gồm 3.664 cầu cứng và 481 cầu treo (trong đó có 295 cầu thuộc giai đoạn II chưa thực hiện và 186 cầu treo dân sinh thuộc giai đoạn I đã triển khai), tổng mức vốn ước tính 8.338 tỷ đồng. 

 

Cụ thể, giai đoạn I của Đề án trên gồm 186 cầu treo dân sinh cấp thiết đảm bảo an toàn giao thông tại 28 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT duyệt và thực hiện trước. Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn này là 931 tỷ đồng, gồm 400 tỷ đồng vốn ứng ngân sách nhà nước năm 2014, phần còn lại bố trí năm 2015. Đến giữa tháng 6/2015, Bộ GTVT đã hoàn thành 170 cầu đưa vào khai thác, 16 cầu còn lại đang thực hiện xây dựng và dự kiến hoàn thành trước 30/7/2015. 

 

Tiếp theo, giai đoạn II của Đề án sẽ thực hiện 3.959 cầu gồm 3.664 cầu cứng và 295 cầu treo. Trong đó sử dụng 381,6 tỷ đồng do cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hưởng ứng cuộc vận động “Nhịp cầu yêu thương” ủng hộ để xây dựng 67 - 70 cầu treo. Số cầu này đang được triển khai để hoàn thành trước tháng 3/2016. Với số cầu còn lại, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ sử dụng vốn của Ngân hàng Thế giới để thực hiện.

 BK

ngocthanh