Nhiều dự án ODA trong nông nghiệp triển khai chậm

6 tháng đầu năm 2015, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giao trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như giao kế hoạch vốn
Nhiều dự án ODA trong nông nghiệp triển khai chậm

6 tháng đầu năm 2015, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giao trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như giao kế hoạch vốn nước ngoài đầu năm còn thấp (chỉ đáp ứng 16% so với nhu cầu đăng ký giải ngân), các địa phương chưa bố trí đủ vốn đối ứng… Đây là một trong những khó khăn mà đại diện Ban CPO báo cáo tại Hội nghị công tác 6 tháng đầu năm của Ban CPO tổ chức cuối tuần qua.

 

Theo ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Trưởng ban phụ trách Ban CPO, trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiều quy định mới được ban hành, sửa đổi và có hiệu lực như Luật Đất đai, Luật Đầu tư công… đã ảnh hưởng đến quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện dự án của Ban. Bên cạnh đó, công tác vận động dự án mới đang có sự cạnh tranh rất lớn từ các bộ, ngành và địa phương, đặc biệt là chủ trương đề nghị cho vay lại đối với các dự án ODA ngành nông nghiệp… đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Ban CPO. Tuy nhiên, Ban CPO đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào sự tăng trưởng của Ngành.

IMG

Hiện tại, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi có 8 dự án đang thực hiện với tổng số vốn là 1.315,5 triệu USD

 Ảnh: Nhã Chi

Hiện tại, Ban CPO có 8 dự án đang thực hiện với tổng số vốn là 1.315,5 triệu USD. Có 2 dự án khởi công mới trong năm 2015 với tổng số vốn là 559,5 triệu USD. Các dự án đang chuẩn bị gồm 10 dự án với tổng vốn vay dự kiến là 1.570 triệu USD.

 

Năm 2015, tổng vốn kế hoạch Bộ NN&PTNT giao cho Ban CPO là 754.300 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng là 354.800 triệu đồng, vốn nước ngoài là 399.500 triệu đồng. Nhu cầu đăng ký giải ngân của Ban CPO trong năm 2015 là 2.792.583 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng là 354.800 triệu đồng, vốn nước ngoài là 2.437.783 triệu đồng.

 

Đại diện Ban CPO đánh giá, kế hoạch phân bổ vốn năm 2015 của Bộ NN&PTNT giao cho Ban là rất thấp, chỉ đạt 27% so với nhu cầu đăng ký giải ngân của các dự án, trong đó vốn ODA chỉ đạt 16% nhu cầu đăng ký giải ngân nhưng lại quy định chỉ được giải ngân vốn trong kế hoạch được giao, điều này đã tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 của Ban. Cụ thể, việc thanh toán không được kịp thời phần khối lượng mà nhà thầu đã thực hiện khiến nhà thầu thiếu kinh phí để thi công, dẫn đến chậm trễ ở nhiều tiểu dự án thuộc các dự án WB5, WB6, WB7, ADB5, ADB6… Mặt khác, nguồn vốn đối ứng địa phương bố trí không kịp thời, không đủ theo kế hoạch dẫn đến một số tiểu dự án không thể khởi công xây lắp do chưa có mặt bằng thi công vì giải phóng mặt bằng chậm trọng khi hợp đồng xây dựng đã được trao, điển hình như tại dự án ADB6, WB7,…

 

Chia sẻ với những khó khăn của Ban CPO, đại diện Bộ NN&PTNT nhận định, việc Bộ NN&PTNT chưa kịp bố trí vốn cho công tác chuẩn bị dự án đã khiến Ban gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị, thực hiện dự án. Đặc biệt, việc thay đổi nội dung thiết kế là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ thực hiện tại các dự án JICA2, WB6, ADB6… Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, yêu cầu về tiến độ chuẩn bị dự án vay gấp hoặc thay đổi về chủ trương đầu tư cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả chuẩn bị dự án mới. 

 

Tuy nhiên, đại diện Bộ NN&PTNT cũng chỉ rõ, việc chậm tiến độ tại một số dự án của Ban CPO còn có nguyên nhân từ năng lực hạn chế của một số ban quản lý dự án địa phương, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp. Tại một số dự án, đề xuất tiểu dự án của một số địa phương còn chưa hợp lý, mô hình tổ chức quản lý còn phức tạp, đặc biệt, có tình trạng một số chủ đầu tư có 2 ban quản lý dự án cùng thực hiện 1 dự án như ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

 Nguyễn Quang

ngocthanh