Nhiều công trình, dự án tại Lạng Sơn chậm tiến độ

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án; bảo đảm thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án xây dựng cần tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, dự án; kịp thời báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu thanh toán…
Nhiều công trình, dự án tại Lạng Sơn chậm tiến độ

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án; bảo đảm thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư dự án xây dựng cần tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, dự án; kịp thời báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu thanh toán…

 

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ giải ngân, tổng hợp số liệu, xây dựng phương án điều hòa thanh toán vốn xây dựng cơ bản, báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 5/11/2015; kiên quyết điều chuyển các nguồn vốn tính đến ngày 31/10/2015 chưa thực hiện giải ngân thanh toán, hoặc có khối lượng đạt thấp, khó hoàn thành theo kế hoạch để tập trung thanh toán cho các dự án trọng điểm, các dự án có khối lượng hoàn thành lớn.

 

  Qua theo dõi, tổng hợp công tác đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo của Kho bạc Nhà nước về tình hình giải ngân các nguồn vốn trong 9 tháng đầu năm 2015 cho thấy, tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án còn chậm; các sở, ban, ngành, chủ đầu tư chưa chủ động đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện, nên đến thời điểm hiện tại nhiều nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp. Điển hình như: vốn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp (0%), vốn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (0%), Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng xây dựng (0%), Chương trình SEQUAP (0%), vốn đầu tư bệnh viện tuyến huyện (0,2%), vốn y tế (Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 12%)…

 

Một số huyện có tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới đạt thấp như Bắc Sơn (7%), Lộc Bình (9%), Bình Gia (14%), Tràng Định (27%)…

BK

 

 

 

ngocthanh